Ambachtelijk goed!

Links

Erkend Molenmaker Dit houdt in dat het bedrijf voldoet aan een normenkader dat door de Nederlandse Verenging van Molenmakers is opgesteld en waarin eisen opgenomen zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Bouwgarant Stichting BouwGarant is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.