Ambachtelijk goed!

Korenmolen De Nachtegaal te Midden-Beemster

[slideshow id=4]

Opdrachtgever: Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”

Start december 2012
Oplevering 1 oktober 2013

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Restauratie gehele kap
 • Achtkant recht zetten en alle stijlen aanlassen
 • Weeg geheel heraanbrengen Ramen en deuren vervangen
 • Aanbrengen nieuw wiekenkruis met gerestaureerde roeden
 • Aanbrengen nieuwe staartconstructie met schoren
 • Gaande werken restaureren
 • Koppels stenen heropstellen en bedrijfsklaar maken
 • Molen maalvaardig opleveren

Start 17 augustus 2011
Oplevering 30 september 2011

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Palen uitzetten voor fundament molen en molenschuur
 • Nieuw fundament met betonvloer maken voor de molen
 • Penanten opmetselen
 • Demontage onderdelen van de romp en afvoeren naar Edam
 • Romp van de molen verplaatsen van oude fundament naar nieuwe fundament
 • Kap demonteren, afvoeren en opslaan in Edam

Start 15 december 2010
Oplevering 22 december 2010

Uitgevoerde werkzaamheden:

 • Roeden uitnemen en op de grond opslaan
 • Bovenas uit de kap hijsen en op de grond opslaan
 • Kap van de romp afhijsen en op de grond opslaan
 • Nooddak maken en aanbrengen op de romp

Terug naar projecten